EN
NO
EN
NO
  • Hjem>
  • Valuta- og dieseltillegg
NYTTIG INFO

Valuta- og dieseltillegg

Beregning av valutatillegg

Med bakgrunn i den kraftige endringen for norsk krone mot euro, har Nor-log Thermo blitt nødt til å påføre våre import- og eksportoppdrag et valutatillegg. Valutatillegget kommer som egen linje på din faktura. Valutatillegget reguleres ukentlig, med forrige ukes gjennomsnittskurs som grunnlag for kommende uke.

Dieseltillegg

Vårt generelle transporttilbud inkluderer et dieseltillegg.
Tillegget kommer som egen linje på din faktura.

 

År Måned Internasjonal transport Nasjonal transport
2021 Juli 17,5 % 13,1 %
2021 August 18,4 % 14,4 %
2021 September 18,0 % 14,3%
2021 Oktober 18,4 % 15,6%
2021 November 19,2 % 16,5%
2021 Desember 19,9 % 15,9%
2022 Januar 19,4 % 16,0%
2022 Februar 20,0% 17,6%
2022 Mars 25,8 % 24,9 %
2022 April 23,9% 21,6%
2022 Mai 25,9 % 22,8 %
2022 Juni 27,9 % 25,8 %
2022 Juli 27,3 % 25,0 %

ÅrMånedInternasjonal transportNasjonal transport

Tillegget endres den 15. hver måned

Sist oppdatert: 14.07.2022