EN
NO
EN
NO
 • Hjem>
 • Sjekkliste for kunden
NYTTIG INFO

Sjekkliste for kunden

01

Booking

02

Temperatur

 • Kjøl/frys ned godset til riktig transporttemperatur før henting eller avlevering.
 • Temperatur på gods skal stemme overens med booking og angitt temperatur på fraktbrev/CMR. Vi anbefaler at dere utleverer godset med noe kaldere temperatur enn høyeste tillatte krav.
 • En temperaturreserve på 2 grader i produktet er med på å sikre kvaliteten i godset under transporten.
 • Ved booking av stykkgods tilbyr vi to temperatursoner: -18 °C eller kaldere og 0 til +4 °C.
 • Temperaturønsker ut over dette må avtales særskilt.
 • Ved booking av fulload (hele biler) kan vi tilby andre temperatursoner.
03

Norsk fraktbrev/cmr fraktbrev

 • Påse at transportdokumentasjon stemmer overens med godset og godsmerkingen i sendingen.
 • Fraktbrev skal minimum inneholde informasjon om avsender og adresse, fraktføreres navn og adresse, sted og dag for overtagelse av godset og bestemmelsessted, antall transportkolli med merke, nummer eller beskrivelse av godset, bruttovekt eller mengde, mottaker og adresse, samt temperatur.
04

Pakking og emballering av godset

 • Beregning av palleplass, volum og vekt finner du i transportguiden kapittel transportinstruksjoner.
 • Godset skal være forsvarlig emballert og være transportdyktig.
 • Godset og emballasjen skal være skadefri og hel, fri for lukt og fremmedlegemer.
 • Påse at pallen er plastret slik at den ikke ødelegger luftsirkulasjonen i våre biler.
KOLLITYPE LENGDE
(cm)
BREDDE
(cm)
MAX HØYDE
(cm)
FRAKTBEREGN-INGSVEKT PALLPLASS
EUR pall plass 120 80 240 800 1
EUR pall* 120 80 120 400 0.5
Storpaller (importpall, fruktpall) 120 100 240 858 1.25
Bisonpall** 128 110 90 1029 1.5
Blomstervogn 137 55 240 686 1
05

Godsmerking

 • Godset skal merkes i henhold til gjeldende matforskrifter og våre krav om transportetiketter. Se mattilsynet.no for mer informasjon. Merkelapper skal ikke være håndskrevne, skal være lett synlig på alle kollier og må ikke brettes rundt hjørnet.
 • Eksempel på merkelapp fra online booking.
06

Ved uenigheter om lasting - avvikssituasjoner

 • Dersom det oppstår uenighet eller uklarhet rundt lasting av dine varer, vennligst be sjåfør ta kontakt med befrakter for videre avklaring.