EN
NO
EN
NO
  • Hjem>
  • Markedets beste transportnettverk
NYTTIG INFO

Markedets beste transportnettverk

Her finner du en oversikt over de tjenester vi tilbyr innenfor temperaturregulert logistikk. Uansett om du har små eller store godsmengder som krever temperaturkontroll, så kan vi hjelpe deg både nasjonalt og internasjonalt.

Markedets beste transportnettverk

Skreddersydd temperaturlogistikk for næringsmidler

Vi har lang erfaring med å håndtere matvaresikkerheten under transport og lagring. Gjennom mange år har vi drevet med eksport av fisk og sjømat til hele verden. Frakt av fersk fisk krever spesiell håndtering og kan ikke fraktes sammen med annet gods.

Det ivaretar vi for våre kunder. Vi håndterer også import av tempererte næringsmidler og bakevarer. Ulike produkter krever ulik temperatur og vi sikrer lasten underveis i transporten slik at godsets temperaturkrav ivaretas. Vår viktigste oppgave er å levere næringsmiddellogistikk med en ubrutt kjølekjede. Slik sikrer vi matvarekvaliteten i alle ledd, fra produsent til matfat.

Stykkgods og partigods

Stykkgods og partigods er sendinger som samlastes i et nettverk, enten direkte fra avsender til mottaker eller via omlastning på terminal. Forskjellene mellom stykkgods og partigods er antall paller som blir sendt, og om godset går via terminal. Stykkgods er sendinger på 1-5 paller og går via terminal. Partigods er sendinger på 6 eller flere paller og som i hovedsak ikke går via terminal.

Egenskaper og fordeler

  • Avgang og ankomst etter definerte ruteplaner
  • Kunden velger temperatursone etter definert ruteplan
  • Forutsigbar pris og fremføring
  • Synergi av samlast med andre kunder

Fulload

Fulload er komplette enheter direkte fra én avsender til én mottaker. Produktet baserer seg på faste rutiner og forutsigbarhet. Det gir effektiv utnyttelse av ressurser og lønnsomhet for begge parter. Fremføring gjøres ved hjelp av lastebærere for transport av temperaturregulert gods. Det benyttes materiell som er tilpasset intermodale transportløsninger, dvs. løsninger på jernbane og båt i kombinasjon med tradisjonell landeveisfremføring der det er mulig.

Egenskaper og fordeler
  • Avgang og ankomst etter definerte ruteplaner
  • Kunden velger temperatursone etter definert ruteplan
  • Forutsigbar pris og fremføring
  • Synergi av samlast med andre kunder

Internasjonal frakt og toll

Internasjonalt har vi totalløsninger på både import og eksport. Vårt stykkgodsnettverk, med faste avgangsdager, strekker seg over hele Europa enten i egen regi eller via partnere. Fulle biler kjøres etter kundens ønske til avtalt tid og pris. En hel del av våre biler har to temperatursoner og to sjåfører.

Nor-Log er autorisert til å utføre det meste av tolltjenester for eksportører og importører. Vi tilbyr tolltjenester enten alene, eller som del av en import- eller eksportsending.
Importsendinger kan leveres ufortollet direkte til kunde, eller fortolles på grensen ved innpassering.
For eksportsendinger lager vi alle eksportdokumenter, og formidler importfortolling i EU via samarbeidspartnere på EU grensen, eller lager transittering til mottaker.