EN
NO
EN
NO
  • Hjem>
  • Fokus på miljø
OM OSS

Fokus på miljø

Som kunde hos Nor-log Thermo gjør du allerede i dag et bra miljøvalg. Vi har også en strukturert og målbevisst plan for å bli enda bedre i fremtiden.

Fokus på miljø
Fokus på miljø

Omtanke for miljøet og miljøkunnskap

Omtanke for miljøet og miljøkunnskap er en del av vår organisasjon, i møtet med kunder, medarbeidere og andre interessenter. Det skal være med fra starten i våre logistikkløsninger, og skal være grunnleggende kunnskap hos alle våre medarbeidere.

Med sikte på en fossilfri logistikk av matvarer

Nor-log Thermo tar klimaproblemet på alvor og har en visjon om en matvarelogistikk som ikke er drevet av fossil energi. Vi arbeider aktivt og langsiktig mot vår visjon. I vår energi-, klima- og miljøstrategi peker vi ut fem aktivitetsområder for systematiske forbedringer av vår miljøytelse:

  • Logistikk og trafikkledelse for å øke fyllingsgraden og kapasitetsutnyttelsen
  • Styre drift, vedlikehold av kjøretøy og lastebærere for å minimere sløsing
  • Tester og systematisk investering i ny teknologi, kjøretøy, nytt drivstoff og nye lastebærere til intermodale transportløsninger
  • Langsiktig utvikling av logistikken i allianse med kunder, leverandører, politikere, myndigheter etc
  • Energieffektivisering og klimanøytralitet i fryserier og andre faste anlegg
  • Systematisk valg av biogassbiler der dette er hensiktsmessig

Fra tue til tue mot en bæredyktig fremtid

Fra tue til tue søker vi mot de langsiktig bæredyktige transportløsningene. Vi utvikler intermodale alternativer der trailere blir løftet opp på tog under sin hovedstrekning for å redusere miljøpåvirkningen og klimagassutslipp. Vi vil velge biodrivstoff til transportene våre i regioner der dette er tilgjengelig. Vi har startet arbeidet og vi kommer til å fortsette, innenriks og internasjonalt, i stort og smått. Slik når vi en langsiktig bæredyktighet i tjenestene våre.

ET KOLLEKTIVT TRANSPORTSYSTEM

Bilene våre går etter fastlagte tidstabeller på forskjellige linjer på kryss og tvers i Norden. Systemet er nøytralt og åpent for alle. Kundene våre kjøper pallplass til godset sitt på disse linjene. Det kan sammenlignes med å kjøpe en plassbillett på en buss.