EN
NO
EN
NO
KUNDESERVICE

Booking

Sendinger må bookes innen kl. 15:00 dagen før lasting hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Booking må inneholde følgende opplysninger: kunde, kundenummer, lastedato, lasteadresse, mottaker, leveringsadresse, antall transportkolli, antall pallplasser, antall Euro-paller, antall kilo, varetype, temperatur og kundens referanse.

Utleveringsforbehold, frankatur eller lignende må angis særskilt til Nor-log Thermo. Vi gjør oppmerksom på at innhold i fakturaer anses ikke som tilstrekkelig informasjon. Tollpass-sendinger mottas kun etter nærmere avtale. Opplysninger som kreves på fraktfaktura, skal fremkomme ved booking. Eksempelvis Kundes referansenummer.

Ønsker du mer informasjon om online booking?

Har du noen spørsmål kan du sende oss en e-post til salg.thermo@nor-log.no

Booking

Hasteordre

Hasteordre er ordre som er innmeldt etter ordinær booking frist eller utenom ordinær ruteplan. Hasteordre er en service vi yter etter avtale.

Vekt / volumberegning

Avsender er ansvarlig for at vekt og mål er korrekt oppgitt i fraktbrevet. Nor-log Thermo forbeholder seg retten til å kontrollere og ved feil korrigere for riktig vekt og mål som grunnlag for fraktberegningen. Benyttes flere linjer under” Type pakning – godsslag”, skal både bruttovekt og mål oppgis i hver linje. Dersom sendingens form, innhold eller spesielle krav fra avsender fører til at stuing/samlasting ikke kan gjennomføres, tilbys ikke standard prisliste.

Fraktberegning/-betaling

Alle priser er eks. mva og det til enhver tids gjeldende dieseltillegg og bom. Ingen samtariffering.

Prisberegningen fastsettes ut fra antall pallplasser

Grunnflaten på en standard pall. Maksimal høyde kan være 240 cm grunnet luftsirkulasjon. Paller lavere enn 120 cm og maks 400 kg brutto, frakt beregnes som en pallplass. Frakten regnes særskilt for hver sending. Med en sending forstås det gods som angis på et fraktbrev for transport fra en sender til en mottaker. En sending kan bestå av ett eller flere kollier.

Det må oppgis om frakten skal betales av avsender eller mottaker. Det kan også oppgis annen fraktbetaler dersom slik avtale er inngått på forhånd med Nor-log Thermo. Uansett hvem som oppgis som fraktbetaler, blir kunden å stå ansvarlig for frakten og andre kostnader ved transporten samt alle kostnader og utlegg som måtte påløpe som følge av at betalingen uteblir. Til følgende mottakere skal alltid frakt være betalt av avsender: Konferanser, messer, skip, etc.

KOLLITYPE LENGDE
(cm)
BREDDE
(cm)
MAX HØYDE
(cm)
FRAKTBEREGN-INGSVEKT PALLPLASS
EUR pall plass 120 80 240 800 1
EUR pall* 120 80 120 400 0.5
Storpaller (importpall, fruktpall) 120 100 240 858 1.25
Bisonpall** 128 110 90 1029 1.5
Blomstervogn 137 55 240 686 1

Palleplass tyngre enn 800 kg, opptil 1000 kg (maks bruttovekt), tilleggs beregnes med en halv palleplass.

Booking

Dødfrakt / bomtur

Nor-log Thermo forbeholder seg retten til å fakturere dødfrakt i de tilfeller der booket gods ikke forefinnes eller reell lastemengde er mindre enn innmeldt kvantum (dødfrakt).

Dersom mottaker ikke er til stede som forutsatt ved lossing, blir det belastet et gebyr/pristillegg som dekker administrative kostnader for ny utkjøring (bomtur). Fraktkostnaden for ny utkjøring kommer i tillegg.